ASKEL KERRALLAAN KOHTI VALMISTUMISTA

   NAURUJOOGAOHJAAJAN

        KOULUTUS               Alkaa Karjaalla                   6.-8.8.2021

Laadukas, kattava ja ainutlaatuinen naurujoogaohjaajan koulutus on 3 kuukauden mittainen oma naurumatkasi, joka alkaa jo 6.-8.8 ja päättyy 8.11.2021 tai halutessasi pääset aloittamaan sen jo aiemmin (Kysy tästä Essiltä lisää). Koulutuksen lähiopetuspäivät järjestetään kahtena pe-su viikonloppuna Karjaalla.

Koulutus tarjoaa valmiudet toimia ammattimaisesti naurujoogaohjaajana sekä sopii erittäin hyvin myös lisäkoulutuksena jo olemassa olevan ammatin tueksi. Koulutuksen jälkeen mahdollisuus päästä naurujooga.fi:n ohjaajavälitykseen.

Mihin naurujoogaa ja osaavia ohjaajia tarvitaan?

Naurujooga on hieno tapa saada ryhmässä aikaan positiivista ”pöhinää” eli hyvää mieltä. Samalla kun nauraa, tutustuu toisiin, oma rohkeus ja helppous kanssakäymiseen lisääntyy ja sydämen yhteys mahdollistuu. Naurusta sanotaankin että se on sydämen kieli. Sitä kieltä olisi hyvä ”puhua” enemmän.
 

Tänä päivänä enenemässä määrin, ihmiset ovat mm. kännyköidensä takana ja poissaolevia. Nauraminen ja nauruharjoitteiden tekeminen eli leikkiin innostaminen on parhaita lahjoja mitä voi saada ja antaa. Nauraminen on kokonaisvaltaisen terveysvaikutteista niin mielelle kuin keholle. Eikä ole todellakaan tuulesta temmattua, että nauru pidentää ikää. Sitä vaan yksinkertaisesti olisi hyvä olla saatavilla enemmän ja useammassa paikassa, niin että kynnys osallistua madaltuu ja siitä tulee yhtä saatavilla olevaa kuin mitä jooga tänä päivänä on.
 

Zurichin yliopiston tutkimuksissa todettiin että heittäytyminen ja hulluttelu on yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin ja tutkijoiden mukaan aikuisille leikki on älyä lisäävää toimintaa, ei todellakaan lapsellista tai järjetöntä.

Mikä koulutuksesta tekee laadukkaan?

 • Opetus perustuu pääopettajan Essi Wiola Tolosen ammattitaitoon, jossa yhdistyy tutkimustieto ja yli 18 vuoden työkokemus, joka pitää sisällään 1500 naurujoogan ohjauskertaa.

 • Koulutus on rakkaudella ja huolella suunniteltu käytännönläheiseksi niin, että jokainen osallistuja osaa ja pystyy alkaa ohjaamaan naurujoogaa koulutuksen jälkeen.

 • Essin tieto ja taito arsenaali, joka on saavutettu lukemattomien 
  ohjauskokemusten kautta, jota ei voi saada kuin tekemällä naurujoogan ohjaustyötä, yhä uudestaan ja uudestaan.  

 • Kirjallinen opetusmateriaali, joka perustuu myös Essin vuosien kokemuksen kautta opittuun tietoon.

 • Paljon erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja harjoituskombinaatioita, joita Essi on ottanut mukaansa useilta kursseilta ja koulutuksista, joissa on itse kouluttautunut. Sekä tehnyt harjoituksista omia sovellutuksia, joita ei ole muualla saatavilla.  

 • Koko muu koulutuksen monipuoliset menetelmät ja sisältö.

Mikä koulutuksesta tekee kattavan?

Osallistuja saa täyden tuen koko koulutuksen ajan niin pääkouluttaja Essi Wiola Toloselta sekä muilta osallistujilta. Koulutus perustuu koulutusviikonloppujen ulkopuolella pääasiallisesti itsenäiseen työskentelyyn, mutta tuen kanssa. Opiskelua tehostetaan lisäksi myös pari ja ryhmätyöskentelynä. 

 • Koulutuksen koko kesto on 3kk.

 • 6 lähiopetuspäivää, 2 x pe-su viikonloppuja, yhteensä 43h opetusta.

 • 5 x 2h verkkotapaamista, yht. 10h.

 • 1 x henkilökohtainen 1h sparraus/ työnohjaus videopuhelu Essin kanssa.

 • Oma facebook ryhmä vain koulutuksessa oleville, jonka kautta saa apua ja tukea Essiltä ja  muilta koulutukseen osallistuvilta.

 • Kattava kirjallinen opetusmateriaali ja naurujooga koulutus DVD digi muodossa.

 • Koulutuksen jälkeen työtilaisuuksien tukeminen. Tämä vaatii kuitenkin sen, että koulutukseen osallistuja on toimittanut lopputyönsä.

  Osallistujan osaamisesta sekä aikaisemmasta kokemuksesta riippuen, työmahdollisuuksia voi tarjoutua jo ensimmäisen koulutus viikonlopun jälkeen.

Mikä koulutuksesta tekee ainutlaatuisen?

Koulutus on ainutlaatuinen sisällöllisesti sekä ajallisesti, eikä samanlaista kokonaisuutta ole tarjolla Suomessa. Essi Wiola Tolonen on naurujoogan isän lääkäri Madan Katarian ensimmäinen suomalainen ohjaajaoppilas, joka aloitti naurujoogan julkisen levittämisen Suomessa 2003. Essi on ammattimaisesti ohjannut naurujoogaa noin 1500 kertaa ja nauranut tuhansien suomalaisten kanssa, mitä erilaisempien ryhmien kanssa. 

 

Pitkän harkinnan ja suunnittelun jälkeen Essi haluaa antaa NYT eteenpäin tuon kattavan, kertyneen tiedon ja kokemuksen kautta tulleen osaamisensa, jonka on yli 18 vuoden aikana saanut sekä muun oppimansa, joka oleellisena osana kuuluu myös koulutuksen sisältöön. Näin hän haluaa varmistaa, että naurujooga pysyy Suomessa, eikä tähän asti tehty työ valu hukkaan.

 

On tärkeää että laadukas osaaminen naurujoogan ohjaamisessa säilyy ja jatkuu, koska se on ainoa tapa saada vielä suurempi yleisö kiinnostumaan naurujoogasta ja ymmärtämään mistä siinä on pohjimmiltaan kysymys. Tähän työhön tarvitaan sitoutuneita ja osaavia naurujoogan ammattilaisia.
 

Naurujoogaohjaaja koulutuksen sisältö

NAURUJOOGA

Historia Intiassa, Suomessa, muualla maailmassa

Naurun ja naurujoogan hyödyt ja terveysvaikutukset
Naurujoogan merkitys nykymaailmassa, sinulle sekä maailmalle
Tulevaisuuden visiot ja moninaiset mahdollisuudet, mihin kaikkialle naurujooga sopii
Naurujoogan perusrakenne ja miten se muuntuu erilaisiin tilaisuuksiin
Mitä naurujooga on ja mitä se ei ole
Huumori ja vitsit
Luovuus, uusien nauruharjoitteiden luominen
Muuta oleellista naurujoogaan liittyen

MUUT NAURUUN AKTIVOIVAT HARJOITUKSET

Mieltä ja kehoa lämmittävät harjoitukset sekä muut harjoitukset mitkä sopivat naurujoogan kanssa
Millaiset harjoitukset eivät toimi naurujoogan kanssa
Hulluttelun ABC, mm. kippertzin kielen super kurssi ja muut harjoitukset
Muut kehoharjoitukset
Mielikuvaharjoitukset
Ajatuksen voima

OHJAAMINEN/ RYHMÄDYNAMIIKKA

Miten esittää asiat selkeästi, ymmärrettävästi, persoonallisesti
Mielikuvien ja tarinoiden käyttö 

Ajatuksen voima oman työn tueksi
Erilaisille ryhmille ohjaaminen, helppous ja haasteet
Yritys ja yksityiset ryhmät ja niiden erot
Erityisryhmille sekä erityispaikoissa ohjaaminen, esim. seniorit, vankila, maahanmuuttajat, kuurot, sokeat, vammaiset, ym., mitä ottaa huomioon ja miten muuntaa harjoituksia
Essin kehittämiä tapoja ohjata naurujoogaa, mm. "popcorn"
Mitä kaikkea ohjaaminen pitää sisällään, helppous ja haasteet
Ongelmatilanteista selviäminen
Muita tärkeitä asioita ryhmien ohjaamiseen liittyen

MUUTA

Vaatetus, millainen ja miksi?
Rekvisiitta, mitä tarvitaan?
Naurulahjat, naurutodistus asiakkaille
Kuvat ja niiden tärkeys asiakkaille
Muita tulevia kysymyksiä

Please reload

NAURUJOOGAOHJAAJA

Oman mission kirkastaminen ja toteuttaminen
Ohjaajan vastuu osallistujista, naurusta, muusta
Miten huolehdin itsestäni, omasta naurustasi ja jaksamisestasi
Kuinka naurujoogan ohjaaminen edistää omaa hyvinvointia
Elä niin kuin opetat/ omat elintavat
Roolini ja vastuuni ohjaajana
Miten valmistaudun naurujoogan ohjaamiseen
Yhteys omaan sisäiseen lapseen ja hulluttelijaan
Kuinka edistyn ja uudistun ohjaajana
Työnohjaus
Syväsukellus itseen, itsetuntemus, itsetunto, itserakkaus

TUNTEET

Omien tunteiden tunteminen sekä kehon tuntemukset
Asiakkaiden tunteet ja miten kohdata myös asiakkaiden vaikeita tunteita
Nauru, ilo, leikki, itsensä ylittäminen
Rajat ja rajattomuus
Mukavuusalue ja epämukavuusalue
Onnellisuus, herkkyys, rentoutuminen
Häpeä, syyllisyys, nolous, pelko, viha, itku, paniikki, jännittäminen
Hulluttelu, hölmöily, hassuttelu
Muut tunteet

NAURUJOOGAN ASIAKKAAT

Naurujoogan tilaaminen asiakkaan näkökulmasta katsottuna
Toiveet, tarpeet, muita oletuksia
Asiakkaan kanssa yhteys, helppous ja vaikeus
Tärkeitä huomioon otettavia asioita asiakkaiden kanssa 
Hinnoittelu
Laskutustavat ja mahdollisuudet
Tarjouksen tekeminen
Sopimusten tekeminen, peruutusehdot, ym.

OMA MYYNTI JA MARKKINOINTI

Miten pääsee alkuun naurujooga ohjaajana, toimintasuunnitelman rakentaminen
Omat esitteet ja mainostaminen
Nettisivut, some
Muuta tärkeää huomioitavaa sisällön luomisessa ja mainostamisessa

Please reload

LOPPUTYÖ
Kirjattuja ohjauskertoja 10kpl, joista saman
ryhmän kanssa kolmen kerran kokonaisuus.
Muut etätehtävät
Oman naurumatkan seuranta ja loppuyhteenveto
Ohjausnäytteen antaminen koulutuksessa

HUOM! Lopputyö ei ole pakollinen, mutta vaatimus sille, että pääsee naurujooga.fi sivuston ohjaajavälitykseen. Kuitenkin oman oppimisen kannalta lopputyön tekeminen on erittäin suotavaa, vaikka osaksi tehtynä. Lopputyön voi tehdä ja palauttaa 6kk sisällä koulutuksen aloituksesta.

KUINKA VOIT TIENATA JO KOULUTUKSEN AIKANA

Ensimmäisen koulutusviikonlopun jälkeen voi alkaa ohjaamaan naurujoogaa sekä se on myös erittäin toivottavaa, koska se on tärkeä osa koko oppimisprosessia. Myös maksua tehdystä työstä voi pyytää.


Essiltä saat tietoa, kuinka voit alkaa tienaamaan heti ensinmmäisen viikonlopun jälkeen. Koulutuksen tarkoitus on mahdollistaa sinulle aktiivista ja intensiivistä oppimista, jotta saat parhaan mahdollisen avun ja tuen, jotta pääset tienaamaan. 

TYÖSKENTELYTAVAT, OPPIMISMENETELMÄT JA METODIT
Naurujooga
Nauruvalmennus
Rentoutusharjoitukset, suggestio, hypnoosi
Äänityöskentely
Meditaatio/ naurumeditaatio
Läsnäolo harjoitukset
Ilmaisu- ja improvisaatioharjoitukset

TRE -menetelmä
Peilityöskentely
Kehoharjoitukset/ musiikin kanssa tehtävät harjoitukset
Rehellisyys työskentely 
NVC – rakentava vuorovaikutus 
Essin vuosien varrella kehittämiä harjoituksia

LISÄKSI
MysteeriMatto® ja MysteeriJumpMatto™
Aivojumppa
Taitoharjoittelua, mm. jongleeraus
Päiväkirja työskentely

HINTA
Koulutuksen paras hinta on 795€ sis. alv 24%, kun se maksetaan 1-2 erässä ja viimeistään 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua.  Voit maksaa koulutuksen myös useammassa erässä, jolloin kokonaishinta on hiukan kalliimpi, riippuen maksuerien määrästä. Pisin osamaksusopimus on 10kk ja erän suurus on 95€/kk. Kysy tätä mahdollisuutta erikseen Essiltä. 

Varausmaksu on 95€, joka maksetaan viikon sisällä ilmoittautumisen jälkeen. Tällä vahvistat paikkasi koulutuksessa. 

Maksettuasi varausmaksun, saat ensimmäiset orientaatiotehtävät ja opiskelusi pääsee heti käyntiin. 

Koulutuksessa yövytään Hub Feenixisillä ja täyshoitopaketti sisältää yöpymiset sekä kaikki viikonlopun ruoat. Täyshoitopaketin hinta on 150€/ kahden hengen huoneissa/ viikonloppu ja se maksetaan paikan päällä saapuessasi aina viikonloppu kerrallaan. Lisähinnasta 35eur/ yö, mahdollisuus yhden myös hengen huoneeseen.


Yöpyminen koulutuspaikassa kuuluu koulutuksen kokonaisuuteen, koska silloin saat koulutuksesta vieläkin enemmän irti. Ehdit jutella ja tutustua muihin kurssilaisiin paremmin. Sekä voit olla kiireettömästi ja keskittyä vain koulutuksessa olemiseen, joka on erittäin tärkeää sinulle sekä oppimisen kannalta.

HUOM! Koulutushinta ei ole riippuvainen osallistumiskerroista. Peruutuksen sattuessa ennen koulutuksen alkua, varaus-maksua ei palauteta. Essiltä lisätietoa ja tarkemmat peruutusehdot.

Mahdollisten virallisten koronasäädösten aiheuttamien peruutusten sattuessa, koulutusviikonloppu siirtyy vain uuteen ajankohtaan. Koulutus jatkuisi tässä tapauksessa kuitenkin verkossa, eikä aiheuta koulutukseen osallistujille lisäkustannuksia. Verkossa oppiminen ei korvaa lähijaksoja, vaan tulevat lisäksi extrana.


 

KUINKA KOULUTUKSEEN ILMOITTAUDUTAAN

Koulutukseen ilmoittaudutaan vapaamuotoisella sähköpostilla, jossa kerrotaan
- Yhteystietosi ja paikkakunta, jossa tällä hetkellä asut
- Ikäsi, ammattisi ja tämän hetkinen työpaikka sekä lyhyesti työhistoriaasi
- Opiskeletko nyt tai naurujoogaohjaaja koulutuksen aikana
- Mitä toivot koulutukselta
- Miten haluaisit hyödyntää koulutuksesta saamasi oppiaNaurujoogan koulutukseen tulemisessa ei ole ikä eikä muutakaan rasismia, vaan päinvastoin elämänkokemus sekä persoonallisuus on erittäin hyviä asioita, jota ohjaustyössä voi erinomaisesti hyödyntää.
 

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule  kouluttautumaan naurujoogan ohjaajaksi omaksi iloksi tai jopa uuteen ammattiin.

Lähetä sähköposti Essille:

essi.tolonen(at)naurujooga.fi

Kysy lisää koulutuksesta sekä ilmoittautuminen:

p. 050 3700338/ Essi Wiola Tolonen

KOULUTUSAIKATAULU 2021
KARJAA (Raasepori) 

 

Koulutusajat viikonlopuissa ovat
pe 17.00 - 20.30, la 9 - 20.00,
su 9 – 16.00. 

Yhteensä 43h + verkkotapaamiset 10h.

Koulutuspaikka on Karjaalla Hub Feenixisissä (www.hubfenix.fi). Koulutustila on hyvien yhteyksien päässä. Helsingistä bussilla pääsee aivan paikan viereen ja Karjaan rautatieasemalta pääsee myös bussilla tai järjestämme
tarvittaessa kyydityksen rautatieasemalta. Tarkemmat osoitteet 
sekä muut tarvittavat tiedot saat tervetuliaikirjeessä.

TARKEMPI KOULUTUSAIKATAULU

 

1.) pe 6.8 - su 8.8.2021

2.) pe 1.10 - su 3.10.2021

 

Koulutus jatkuu vielä toisen koulutusviikonlopun jälkeen verkossa videopuhelulla. Viiden verkkotapaamisen ajat sovitaan koulutuksen alussa. Verkkotapaamiset saa myöhemmin katsoa myös tallenteina jos ei ole mahdollista olla niissä mukana.

 

Henkilökohtainen sparrauspuhelu Essin kanssa sovitaan koulutuksen aikana tai sen voi halutessaan käyttää myös myöhemmin koulutuksen jälkeen.
 

TERVETULOA SYVÄSUKELLUKSELLE NAURUN MAAILMAAN!