top of page
TIKAPUUT_edited.jpg

ASKEL KERRALLAAN KOHTI VALMISTUMISTA

   NAURUJOOGAOHJAAJAN

KOULUTUS
Alkaa 17.-19.3.2023

Laadukas, kattava ja ainutlaatuinen naurujoogaohjaajan koulutus on 1 vuoden mittainen oma naurumatkasi, joka alkaa 17.-19.3.2023. Koulutuksen lähiopetuspäivät järjestetään neljänä pe-su viikonloppuna.

 

Ensimmäinen viikonloppu Helsingissä 17.-19.3.2023 ja sen jälkeen seuraavat kolme lähiviikonloppua Lohjalla n.50min ajomatka Helsingistä Turun suuntaan, jossa asutaan aina koko viikonloppu yhdessä. (Alempana tällä sivulla löydät tarkemmat tiedot).

 

Lisäksi osallistujat ovat oman aikataulunsa mukaan joka 12 kuukauden ajan yhteyksissä Essiin ja muihin osallistujiin eri alustojen kautta. Opetus jatkuu zoom alustalla verkossa (voi katsoa tallenteelta jos ei ehdi livenä paikalle).

 

Joka kuukausi syvennytään ja saadaan tarkentavaa tietoa eri aihepiireistä, jotka oleellisena osana kuuluvat naurujoogan ohjaamisen kokonaisuuteen.

 

Tässä koulutuksessa asioista opitaan monipuolisen tekemisen, jakamisen ja tuen kautta Essiltä ja muilta osallistujilta.

Tälläistä koulutusta ja sisällöllistä kokonaisuutta ei ole missään muualla tarjolla. Ja siksi on enemmän kuin pelkkä naurujoogaohjaajan koulutus.

Koulutus tarjoaa valmiudet toimia ammattimaisesti naurujoogaohjaajana sekä sopii erittäin hyvin myös lisäkoulutuksena jo olemassa olevan ammatin tueksi. Koulutuksen jälkeen mahdollisuus päästä naurujooga.fi:n ohjaajavälitykseen.

Naurujoogaohjaaja koulutuksen voi käydä myös, vaikka ei koskaan alkaisi ohjaamaan. Koulutuskokonaisuus kun on samalla tutkimusmatka sekä yhteyden rakentamista omaan nauruun ja itseen.  

Mihin naurujoogaa ja osaavia ohjaajia tarvitaan?

Naurujooga on hieno tapa saada ryhmässä aikaan positiivista ”pöhinää” eli hyvää mieltä. Samalla kun nauraa, tutustuu toisiin, oma rohkeus ja helppous kanssakäymiseen lisääntyy ja sydämen yhteys mahdollistuu. Naurusta sanotaankin että se on sydämen kieli. Sitä kieltä olisi hyvä ”puhua” enemmän.
 

Tänä päivänä enenemässä määrin, ihmiset ovat mm. kännyköidensä takana ja poissaolevia. Nauraminen ja nauruharjoitteiden tekeminen eli leikkiin innostaminen on parhaita lahjoja mitä voi saada ja antaa. Nauraminen on kokonaisvaltaisen terveysvaikutteista niin mielelle kuin keholle. Eikä ole todellakaan tuulesta temmattua, että nauru pidentää ikää. Sitä vaan yksinkertaisesti olisi hyvä olla saatavilla enemmän ja useammassa paikassa, niin että kynnys osallistua madaltuu ja siitä tulee yhtä saatavilla olevaa kuin mitä jooga tänä päivänä on.
 

Zurichin yliopiston tutkimuksissa todettiin että heittäytyminen ja hulluttelu on yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin ja tutkijoiden mukaan aikuisille leikki on älyä lisäävää toimintaa, ei todellakaan lapsellista tai järjetöntä.

Mikä koulutuksesta tekee laadukkaan?

 • Opetus perustuu pääopettajan Essi Wiola Tolosen ammattitaitoon, jossa yhdistyy tutkimustieto ja 20 vuoden työkokemus, joka pitää sisällään 1500 naurujoogan ohjauskertaa.

 • Koulutus on rakkaudella ja huolella suunniteltu käytännönläheiseksi niin, että jokainen osallistuja osaa ja pystyy alkaa ohjaamaan naurujoogaa koulutuksen jälkeen.

 • Essin tieto ja taito arsenaali, joka on saavutettu lukemattomien 
  ohjauskokemusten kautta, jota ei voi saada kuin tekemällä naurujoogan ohjaustyötä, yhä uudestaan ja uudestaan.  

 • Kirjallinen opetusmateriaali, joka perustuu myös Essin vuosien kokemuksen kautta opittuun tietoon.

 • Paljon erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja harjoituskombinaatioita, joita Essi on ottanut mukaansa useilta kursseilta ja koulutuksista, joissa on itse kouluttautunut. Sekä tehnyt harjoituksista omia sovellutuksia, joita ei ole muualla saatavilla.  

 • Koko muu koulutuksen monipuoliset menetelmät ja sisältö.

 • Koulutuksen kesto on 1vuosi. Koulutus sisältää paljon tietoa ja käytännön harjoituksia sekä omaa kokemusta, joiden sisäistämiseen tarvitaan aikaa. Tärkeää on, että ei jää yksin ensimmäisen koulutusviikonlopun jälkeen vaan saa rauhassa kasvaa naurujoogaohjaajaksi.

Mikä koulutuksesta tekee kattavan?

Osallistuja saa täyden tuen koko 1 vuoden koulutuksen ajan ja vielä sen jälkeenkin, niin pääkouluttaja Essi Wiola Toloselta sekä muilta osallistujilta. Koulutus perustuu koulutusviikonloppujen ulkopuolella pääasiallisesti itsenäiseen työskentelyyn, mutta tuen kanssa. 

Ja tärkeää on että saa ottaa ohjaamisen ensiaskeleet yhdessä toisten kanssa sekä jakaa myös riemuisat onnistumisen kokemukset.

 

Siksi opiskelua tehostetaan 24/7 telegram chatin ryhmän avulla.

 

 • Koulutuksen koko kesto on 1 vuosi

 • 12 lähiopetuspäivää, 4 x pe-su viikonloppuja.

 • 12 x noin 2,5h verkkotapaamista.

 • 1 x henkilökohtainen 1,5h sparraus/ työnohjaus videopuhelu Essin kanssa.

 • Oma telegram ryhmä vain koulutuksessa oleville, jonka kautta saa apua ja tukea Essiltä ja  muilta koulutukseen osallistuvilta.

 • Kattava kirjallinen opetusmateriaali ja muu digi materiaali + videot.

 • Koulutuksen jälkeen työtilaisuuksien tukeminen. Tämä vaatii kuitenkin sen, että koulutukseen osallistuja on toimittanut lopputyönsä ja toimii aktiivisesti naurujoogan parissa.


  Osallistujan osaamisesta sekä aikaisemmasta kokemuksesta riippuen, työmahdollisuuksia voi tarjoutua jo ensimmäisen koulutus viikonlopun jälkeen.

Mikä koulutuksesta tekee ainutlaatuisen?

Koulutus on ainutlaatuinen sisällöllisesti sekä ajallisesti, eikä samanlaista kokonaisuutta ole tarjolla Suomessa. Essi Wiola Tolonen on naurujoogan isän lääkäri Madan Katarian ensimmäinen suomalainen ohjaajaoppilas, joka aloitti naurujoogan julkisen levittämisen Suomessa 2003. Essi on ammattimaisesti ohjannut naurujoogaa noin 1500 kertaa ja nauranut tuhansien suomalaisten kanssa, mitä erilaisempien ryhmien kanssa. 

 

Pitkän harkinnan ja suunnittelun jälkeen Essi haluaa antaa NYT eteenpäin tuon kattavan, kertyneen tiedon ja kokemuksen kautta tulleen osaamisensa, jonka on yli 20 vuoden aikana saanut sekä muun oppimansa, joka oleellisena osana kuuluu myös koulutuksen sisältöön. Näin hän haluaa varmistaa, että naurujooga pysyy Suomessa, eikä tähän asti tehty työ valu hukkaan.

 

On tärkeää että laadukas osaaminen naurujoogan ohjaamisessa säilyy ja jatkuu, koska se on ainoa tapa saada vielä suurempi yleisö kiinnostumaan naurujoogasta ja ymmärtämään mistä siinä on pohjimmiltaan kysymys. Tähän työhön tarvitaan sitoutuneita ja osaavia naurujoogan ammattilaisia.
 

Naurujoogaohjaaja koulutuksen sisältö

NAURUJOOGA

Historia Intiassa, Suomessa, muualla maailmassa

Naurun ja naurujoogan hyödyt ja terveysvaikutukset
Naurujoogan merkitys nykymaailmassa, sinulle sekä maailmalle
Tulevaisuuden visiot ja moninaiset mahdollisuudet, mihin kaikkialle naurujooga sopii
Naurujoogan perusrakenne ja miten se muuntuu erilaisiin tilaisuuksiin
Mitä naurujooga on ja mitä se ei ole
Huumori ja vitsit
Luovuus, uusien nauruharjoitteiden luominen
Muuta oleellista naurujoogaan liittyen

MUUT NAURUUN AKTIVOIVAT HARJOITUKSET

Mieltä ja kehoa lämmittävät harjoitukset sekä muut harjoitukset mitkä sopivat naurujoogan kanssa
Millaiset harjoitukset eivät toimi naurujoogan kanssa
Hulluttelun ABC, mm. kippertzin kielen super kurssi ja muut harjoitukset
Muut kehoharjoitukset
Mielikuvaharjoitukset
Ajatuksen voima

OHJAAMINEN/ RYHMÄDYNAMIIKKA

Miten esittää asiat selkeästi, ymmärrettävästi, persoonallisesti
Mielikuvien ja tarinoiden käyttö 

Ajatuksen voima oman työn tueksi
Erilaisille ryhmille ohjaaminen, helppous ja haasteet
Yritys ja yksityiset ryhmät ja niiden erot
Erityisryhmille sekä erityispaikoissa ohjaaminen, esim. seniorit, vankila, maahanmuuttajat, kuurot, sokeat, vammaiset, ym., mitä ottaa huomioon ja miten muuntaa harjoituksia
Essin kehittämiä tapoja ohjata naurujoogaa, mm. "popcorn"
Mitä kaikkea ohjaaminen pitää sisällään, helppous ja haasteet
Ongelmatilanteista selviäminen
Muita tärkeitä asioita ryhmien ohjaamiseen liittyen

MUUTA

Vaatetus, millainen ja miksi?
Rekvisiitta, mitä tarvitaan?
Naurulahjat, naurutodistus asiakkaille
Kuvat ja niiden tärkeys asiakkaille
Muita tulevia kysymyksiä

Please reload

NAURUJOOGAOHJAAJA

Oman mission kirkastaminen ja toteuttaminen
Ohjaajan vastuu osallistujista, naurusta, muusta
Miten huolehdin itsestäni, omasta naurustasi ja jaksamisestasi
Kuinka naurujoogan ohjaaminen edistää omaa hyvinvointia
Elä niin kuin opetat/ omat elintavat
Roolini ja vastuuni ohjaajana
Miten valmistaudun naurujoogan ohjaamiseen
Yhteys omaan sisäiseen lapseen ja hulluttelijaan
Kuinka edistyn ja uudistun ohjaajana
Työnohjaus
Syväsukellus itseen, itsetuntemus, itsetunto, itserakkaus

TUNTEET

Omien tunteiden tunteminen sekä kehon tuntemukset
Asiakkaiden tunteet ja miten kohdata myös asiakkaiden vaikeita tunteita
Nauru, ilo, leikki, itsensä ylittäminen
Rajat ja rajattomuus
Mukavuusalue ja epämukavuusalue
Onnellisuus, herkkyys, rentoutuminen
Häpeä, syyllisyys, nolous, pelko, viha, itku, paniikki, jännittäminen
Hulluttelu, hölmöily, hassuttelu
Muut tunteet

NAURUJOOGAN ASIAKKAAT

Naurujoogan tilaaminen asiakkaan näkökulmasta katsottuna
Toiveet, tarpeet, muita oletuksia
Asiakkaan kanssa yhteys, helppous ja vaikeus
Tärkeitä huomioon otettavia asioita asiakkaiden kanssa 
Hinnoittelu
Laskutustavat ja mahdollisuudet
Tarjouksen tekeminen
Sopimusten tekeminen, peruutusehdot, ym.

OMA MYYNTI JA MARKKINOINTI

Miten pääsee alkuun naurujooga ohjaajana, toimintasuunnitelman rakentaminen
Omat esitteet ja mainostaminen
Nettisivut, some
Muuta tärkeää huomioitavaa sisällön luomisessa ja mainostamisessa

Please reload

TYÖSKENTELYTAVAT, OPPIMISMENETELMÄT JA METODIT

 • Naurujooga

 • Nauruvalmennus

 • Rentoutusharjoitukset, suggestio, hypnoosi

 • Meditaatio/ naurumeditaatio

 • Läsnäolo harjoitukset

 • Ilmaisu- ja improvisaatioharjoitukset

 • TRE -menetelmä

 • Peilityöskentely

 • Kehoharjoitukset/ musiikin kanssa tehtävät harjoitukset

 • Rehellisyys työskentely 

 • NVC – rakentava vuorovaikutus 

Essin vuosien varrella kehittämiä harjoituksia

LISÄKSI

 

 • MysteeriMatto® ja MysteeriJumpMatto™

 • Aivojumppa

 • Taitoharjoittelua, mm. jongleeraus

 • Päiväkirja työskentely

Lopputyö

 • Kirjattuja ohjauskertoja 12kpl, joista saman ryhmän kanssa viiden kerran kokonaisuus

 

Muut etätehtävät

 • Oman naurumatkan seuranta ja loppuyhteenveto

 • Ohjausnäytteen antaminen koulutuksessa


HUOM! Lopputyö ei ole pakollinen, mutta vaatimus sille, että pääsee naurujooga.fi sivuston ohjaajavälitykseen. Kuitenkin oman oppimisen kannalta lopputyön tekeminen on erittäin suotavaa, vaikka osaksi tehtynä. Lopputyön voi tehdä ja palauttaa 6kk sisällä koulutuksen aloituksesta.

KUINKA VOIT TIENATA JO

KOULUTUKSEN AIKANA

Ensimmäisen koulutusviikonlopun jälkeen voi alkaa ohjaamaan naurujoogaa sekä se on myös erittäin toivottavaa, koska se on tärkeä osa koko oppimisprosessia. Myös maksua tehdystä työstä voi pyytää.


Essiltä saat tietoa, kuinka voit alkaa tienaamaan heti ensinmmäisen viikonlopun jälkeen. Koulutuksen tarkoitus on mahdollistaa sinulle aktiivista ja intensiivistä oppimista, jotta saat parhaan mahdollisen avun ja tuen, jotta pääset tienaamaan naurujoogan ohjaamisella.

HAKU SEURAAVAAN KOULUTUKSEEN ON ALKANUT tammikuussa 2023

Varaa nyt maksuton puhelu Essin kanssa, jossa pääset henkilökohtaisesti kartoittamaan tilannettasi. Vasta puhelun jälkeen voit päättää tulostasi koulutkseen. 

Puhelussa Essin kanssa saat hyviä vinkkejä mitä kannattaa miettiä ja ottaa huomioon sekä miten voisit rakentaa jo koulutuksen aikana itsellesi ohjausmahdollisuuksia, joilla voit koulutuksen aikana tienata ja näin maksaa takaisin sijoittamaasi koulutusmaksua.

Koulutukseen ilmoittaudutaan vapaamuotoisella sähköpostilla, jossa kerrotaan
- Yhteystietosi ja paikkakunta, jossa tällä hetkellä asut
- Ikäsi, ammattisi ja tämän hetkinen työpaikka sekä lyhyesti työhistoriaasi
- Opiskeletko nyt tai naurujoogaohjaaja koulutuksen aikana
- Mitä toivot koulutukselta
- Miten haluaisit hyödyntää koulutuksesta saamasi oppia


Naurujoogan koulutukseen tulemisessa ei ole ikä eikä muutakaan rasismia, vaan päinvastoin elämänkokemus sekä persoonallisuus on erittäin hyviä asioita, jota ohjaustyössä voi erinomaisesti hyödyntää.
 

Tervetuloa kouluttautumaan naurujoogan ohjaajaksi omaksi iloksi, lisätyökaluksi tai uudeksi ammattiksi.

Lähetä sähköposti Essille:

essi.tolonen(at)naurujooga.fi

Kysy lisää koulutuksesta sekä ilmoittautuminen:

 

essi.tolonen@naurujooga.fi

p. 050 3700338/ Essi Wiola Tolonen

HINTA
Koulutuksen hinta on 2480€, (sis. alv 24%).

 

HUOM! Hinta ei sisällä täyshoitomaksua Kurssikeskuksessa kolmena viikonloppuna.

 

MAKSUVAIHTEHDOT

Koulutushinta maksetaan 1-3 erässä ja viimeistään 14pv ennen koulutuksen alkua tai koulutuksen voi maksaa nyt myös  osamaksulla ja pienimillään 120eur/kk (yht. 24kk). 

Kysy osamaksu mahdollisuudesta lisää Essiltä, p. 050-3700 338 tai essi.tolonen@naurujooga.fi.

Varausmaksu on 280€, joka on samalla osamaksu koulutuksesta ja se maksetaan heti ilmoittautumisen jälkeen. Vain maksamalla varausmaksun vahvistuu samalla paikkasi koulutuksessa.

Ensimmäinen viikonloppu 17.-19.3.2023 on Helsingissä, jossa jokainen järjestää yöpymisen itse sekä ruokailut itse. Kurssitilan ympäristöstä löytyy hyvin ruokapaikkoja. Pientä syötävää on muuten tarjolla koko koulutuksen ajan. 

Toinen 9.-11.6.2023, kolmas 15.-17.9.2023, neljäs 1.-3.12.2023 järjestetään Lohjalla Kurssikeskuskuksessa, jossa täyshoitopaketti. 

 

Täyshoitopaketti sisältää yöpymiset sekä kaikki viikonlopun ruoat. Täyshoitopaketin hinta on 180-200€ kahden - kuuden hengen huoneissa. Täyshoitopaketin hinta maksetaan erikseen ja ennakkoon ennen viikonloppua Essille.


Huomioithan että yöpyminen Kurssikeskuksessa ja on suositeltavaa kuuluu koulutuksen kokonaisuuteen.

HUOM! Koulutushinta ei ole riippuvainen osallistumiskerroista.

 

Essiltä saat lisätietoa ja peruutusehdot tarkemmin ilmoittautumisesi yhteydessä.

Mahdollisten virallisten koronasäädösten aiheuttamien peruutusten sattuessa, koulutusviikonloppu siirtyy vain uuteen ajankohtaan. Koulutus jatkuisi tässä tapauksessa kuitenkin jossain määrin verkossa, eikä aiheuta koulutukseen osallistujille lisäkustannuksia.

 

Verkossa oppiminen ei korvaa lähijaksoja, vaan tulevat lisäbonuksena osallistujille ja ovat vapaaehtoisia osallistua.

 

KOULUTUSAIKATAULU
(päivityksen alla)
 

Koulutusajat viikonlopuissa ovat:
pe 17.00 - 20.30
la 9.00 - 20.00
su 9.00 – 16.00 


Koulutuspaikka Helsingissä on Pikku-Huopalahdessa (tarkka osoite ilmoitetaan koulutuksen tervetuliaiskirjeessä).

Kimppakyydeistä voi sopia yhteisissä viestintävälineissä, joista kerron tarkemmin ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Tarkemmat osoitteet sekä muut tarvittavat tiedot saat  myös koulutuksen tervetuliaiskirjeessä.
 

 

Verkkotapaamiset saa myöhemmin katsoa myös tallenteina jos ei ole mahdollista osallistua livenä.

 

Henkilökohtainen 1,5h sparrauspuhelu Essin kanssa sovitaan koulutuksen aikana tai sen voi halutessaan käyttää myös myöhemmin koulutuksen jälkeen.
 

TERVETULOA SYVÄSUKELLUKSELLE NAURUN MAAILMAAN!

bottom of page